Zdravie nad zlato

V živote každého z nás príde ten okamih, keď si začneme viac vážiť svoje zdravie. U niekoho môže byť tou chvíľou strata blízkeho človeka, u iného napríklad choroba, alebo si povieme, že by sme mali niečo urobiť so svojím zdravím, lebo nevládzeme vyjsť po schodoch či vystúpiť do kopca. Dôvody môžu byť rôzne, dôležité je, ako so svojím zdravím naložíme.

V súčasnosti sa veľmi preferuje a zdôrazňuje pojem zdravý životný štýl. Počúvame o tom v médiách, čítame v novinách, časopisoch, alebo „narazíme“ na túto tému pri surfovaní na internete. Možno sa na chvíľku pozastavíme, prečítame, vypočujeme, zamyslíme, ale ďalej neriešime a nič vo svojom živote nemeníme. Možno je dnešný človek už presýtený a „plný“ mnohých rozumných rád, filozofických názorov a pohltený každodenným neúprosným životným tempom, že nemá už ani chuť, silu a energiu riešiť otázku svojho životného štýlu a zdravia.

Čo sa vlastne ukrýva pod pojmom zdravý životný štýl? Dá sa tento pojem jednoznačne a učebnicovo definovať? Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že životný štýl je súhrn toho, ako človek žije. Životný štýl v najhlbšom slova zmysle je indivíduom prebraný spôsob prispôsobenia sa svetu.

Psychológovia sa pokúšajú rôznymi metódami zachytiť životný štýl, a predsa im vždy niečo uniká. Ide o komplexný pojem, ktorý sa dá iba komplexne vyjadriť. Väčšina ľudí v novodobej spoločnosti žije uponáhľaný život a nevenujú pozornosť spôsobu života.

Môžeme si vysvetľovať pojem životného štýlu akokoľvek, pravdou je, že nemožno tento pojem oddeliť od pojmu zdravie. Ak chceme rozprávať o životnom štýle, treba mu dať prívlastok zdravý.

Existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú životný štýl človeka. Ešte v nedávnej minulosti vládol v ľudskej spoločnosti názor, že zdravé návyky sú nudné, ťažko realizovateľné a jednoducho nelákavé.

Existuje osem rozhodujúcich faktorov: potrava, vzduch, voda, slnko, telesné cvičenie, odpočinok, zdržiavanie sa toxických látok, dobrý duševný stav. Tieto faktory sú nám veľmi dobre známe a nie sú pre nás ničím novým a nepoznaným. Otázku si treba položiť inak: má dnešný človek vôbec čas na to, aby zdravo žil? Dovoľuje nám dnešná konzumná spoločnosť dbať o svoje zdravie a chrániť ho?

Človek nie je len bytosť z mäsa a kostí, ale má aj psyché - dušu, ktorá si rovnako vyžaduje našu pozornosť a starostlivosť ako naše telo. Preto hovoríme nielen o fyzickom zdraví človeka, ale aj, a čoraz častejšie, o jeho psychickom zdraví.

Keby sme mali zdravý životný štýl hodnotiť bodmi, tak by sme za najdôležitejšie body označili určite nefajčenie, zdravú výživu, primeranú pohybovú aktivitu či limitovanú konzumáciu alkoholu. Z tej psychickej stránky by to bol napr. dostatok spánku, optimizmus a dobrá nálada, radosť zo života, potreba komunikácie s inými ľuďmi, sociálne väzby a pod. A výsledok takéhoto životného štýlu by sa mal prejaviť na našej primeranej hmotnosti, normálnom krvnom tlaku, dobrej telesnej kondícii a výkonnosti, zdravom vzhľade, dobrej psychickej pohode, zdravom a otvorenom vzťahu s našim okolím.

Dalo by sa veľa popísať, rečniť či filozofovať o tom, ako treba žiť, ako správne a zdravo žiť, na správny a zdravý život neexistuje jednotný recept. Každý človek je iný, preto nemožno zostaviť univerzálne platný a úplne konkrétny program na zdravý spôsob života a výživy.

Telesné cvičenie, dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, zdravý spánok, správne stravovacie návyky, naučiť sa zvládať stres - toto sú faktory veľmi dôležité na udržanie zdravia. Tajomstvo šťastia nespočíva v tom, koľkým svojim chúťkam vyhovieme, ale do akej miery sme schopní prekonať svoje slabosti, ako ovládame svoje telo a myšlienky.
Nemusieť sa v živote vracať, nemusieť odolávať, ani priveľmi ľutovať – to je jeden z najdôležitejších dôkazov zdravého životného štýlu.

Autor: Mgr. Beáta Rampáková

 

 

Alternatívne produkty