Reklamačný poriadok

Záručná doba

Zákazník má možnosť využiť lehotu na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady predanej veci, a to v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

U kozmetických výrobkov je dátum minimálnej trvanlivosti označený slovami: spotrebujte do:...Nemusí byť uvedený na obale výrobku, pokiaľ jeho minimálna trvanlivosť presahuje 30 mesiacov. U týchto produktov je použitý symbol otvorenej nádobky na krém, vo vnútri ktorej je údaj o dobe, po ktorú je možné prípravok po otvorení používať. Takže pokiaľ je v symbole uvedené napríklad 12M, znamená to, že daný krém je nutné spotrebovať do 12 mesiacov od otvorenia.

Záručná doba začína bežať prevzatím doručeného tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína záručná doba plynúť odznova okamihom prevzatia nového tovaru.

 

Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamáciu posiela ten, kto tovar objednal. V odoslanej reklamácii nám uveďte svoje telefónne číslo alebo e-mail pre rýchle spojenie v prípade nejakej nezrovnalosti.

Odstúpiť od zmluvyje nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) do 7 dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva zo  zákona č. 102/2014. Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu uvedenú na faktúre, ktorá bola súčasťou zásielky a to v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zabaliť ho v primeraným spôsobom, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu dokladu o úhrade. 

V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdŕžaní kompletnej vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. 

V prípade odstúpenia od zmluvy má zákazník právo na vrátenie plnej čiastky hodnoty tovaru a taktiež čiastky za najnižšej ceny dopravy. To znamená, že ak si zákazník vybral drahší spôsob prepravy, bude mu vrátená čiastka len za najnižšie ponúkanú prepravu (v zmysle zákona č. 102/2014
V prípade ak na tovare bol odstránený bezpečnostný ochranný obal, ktorý zaručuje hygienickú ochranu, nie je možné daný tovar vrátiť pretože vzniká predpoklad, že s obsahom bolo manipulované, prípadne bol obsah vymenený.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@elixi.sk alebo na tel.čísle +420 733 133 648.

 

Adresa pre zaslanie reklamácie:


Allnature – reklamácia

Březhradská 148

503 32 Hradec Králové

 

Vybavenie reklamácie

Reklamácie vybavujeme v najkratšej možnej dobe, najdlhšie však v zákonnej 30-dňovej lehote. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia zásielky.

V prípade uznanej reklamácie so žiadosťou o výmenu tovaru Vám zásielku zašleme na naše náklady. Ak si prajete vrátiť peniaze, urobíme tak prevodom na účet, prípadne na vašu žiadosť poštovou poukážkou.

 

Ako postupovať v prípade poškodenia tovaru prepravcom

Je potrebné si starostlivo skontrolovať dodaný tovar už pri preberaní zásielky od prepravcu.
Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

V prípade, že je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je nutné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravca, alebo našu spoločnosť.

 

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. novembra 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.