Pestujete zdravý životný štýl?

·

Spôsob života v minulosti je diametrálne odlišný od súčasného štýlu. Nástup nových druhov ochorení je spôsobený príchodom nových stravovacích návykov, prevahou práce v sede a nedostatkom pohybu. K tomu sa pridáva každodenný stres, ktorý sa zrejme najviac podpisuje pod chorobnosť ľudí.  Stará známa definícia zdravia ako stavu fyzickej, duševnej a sociálnej pohody je na míle vzdialená od každého z nás. Súčasná doba ovplyvnená novými technológiami nás však každý deň stavia pre dilemu ako sa  s tým vysporiadať. Ako treba zdravo žiť? Čoho sa vzdať? Čo prijať?

Vyvážená strava
Zdravá strava sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. Polemiky sa vedú o tom, čo je zdravé. Vo všeobecnosti platí, že každý človek by mal konzumovať veľa ovocia a zeleniny v surovom stave.  Súčasné „smoothie“ sú akýmsi koktailom, ktorý poskytuje v jednom pohári všetko potrebné. Obsahuje nielen vitamíny, ale aj vlákninu. Diskutovať možno o pôvode ovocia a zeleniny najmä z pohľadu pestovania za použitia chemických látok. Veľmi dôležitá je tiež konzumácia celozrnných potravín. Tie pôsobia v čreve ako „kefa“ a zabraňujú stagnácii obsahu a podporujú správne vyprázdňovanie.

Pohyb
Dostatok telesného pohybu je zrejme najväčší problém postihujúci všetky vekové kategórie. Dokonca aj deti. Počítače a laptopy nahradili „činžiakovú futbalovú ligu“. Dospelí s prevahou sedacieho zamestnania hľadajú zmenu  vo fitness centrách, prípadne na turistike. Je zaujímavé, že v telocvičniach vidíme veľmi často štíhlych ľudí, ktorí nemajú problém s brušným tukom. Mnohokrát ku správnemu fungovaniu organizmu stačí pravidelná každodenná rýchla chôdza. Často však pracovné povinnosti nedovoľujú ani to, prípadne zlyhá ľudská vôľa. Zdravý prístup k životu nie je jednorazová záležitosť, ale každodenné činnosti po celý život.

Dostatok spánku
Nedostatok spánku ide ruka v ruke s hektickým spôsobom života. Mladší ľudia podceňujú  spánok a myslia si, že je to strata času. Pochopia to až po rokoch, kedy sa  deficit spánku podpíše na ich zdravotný stav. Tvrdenia o troj či štvorhodinovom spánku ako o dostatočnom, sú zavádzajúce a prispievajú na začiatku  jednoznačne k obezite. Práve tučnota v mladom veku je často spôsobená nedostatkom spánku. Je to prvý varovný signál, ktorý by mal každý  brať vážne.

Odolnosť voči stresu
Na  mnohých z nás veľmi zábavne pôsobí lekárova rada v ambulancii, ktorá znie: „Vyhýbajte sa stresu“. Pýtame sa: „Ako“? Každé ráno sa dostávame do kolotoča povinností, z ktorého vystupujeme večer  unavení a vystresovaní. Stresu sa akosi nemožno vyhnúť. Spôsobujú nám ho pracovné povinnosti, ľudia, rýchlosť života, rodinné problémy, či choroby. Existujú okolnosti, ktorým sa nemôžeme vyhnúť, ale sú aj také, ktorým môžeme predísť. Medziľudské vzťahy, ktoré sú často dôvodom stresu, môžu byť aj našim pričinením lepšie. Tieto vzťahy treba aktívne pestovať a nedovoliť, aby nám zvyšovali adrenalín.

Škodlivé návyky
Ako neradi o nich hovoríme a nechceme sa ich vzdať. Doslova morom súčasnej generácie je fajčenie. Cigarety ruinujú rodinu nielen ekonomicky, ale aj zdravotne. Nikotín sa veľmi často podpíše pod smrteľné ochorenia nielen aktívnych, ale paradoxne aj pasívnych fajčiarov. Sú to často rodinní príslušníci, ktorí „museli“ celé roky dýchať dym, ktorý sa stal členom ich  domácnosti. Horší zlozvyk najmä mužskej časti populácie sa týka konzumácie alkoholu a drog. Táto celosvetová pliaga zničila mnohé životy a dokázala viac než svetové vojny.

Zdravý životný štýl je aktívny prístup k životu, uvedomenie si svojho stavu a vykročenie správnou nohou ku zmenám, ktoré záležia len na nás.


Autor: Daniela Hrubá

Alternatívne produkty