Osteoporóza

 

Väčšina ľudí pri počutí slova osteporóza nedostane tachykardiu, lebo je to choroba, ktorá nebolí a vyvíja sa postupne celé roky. Mávnu rukou, veď kto vie čo bude za sto rokov. Obraz osteoporózy  medzi pacientmi je hmlistý a takmer vždy ju  podceňujú. Ako to je v skutočnosti?

Rednutie kostí  postihuje častejšie ženy, lebo majú menej kostnej hmoty  a na úbytok kostí má výrazný vplyv aj menopauza. Pokles hladiny estrogénu má totiž za následok postupný vznik osteoporózy.

Diagnostika
Je veľmi jednoduchá a bezbolestná. Volá sa denzitometria. Meria kostnú hmotu v oblasti predlaktia, stehnovej kosti a driekovej časti chrbtice. Klesajúce denzitometrické parametre majú za následok stúpajúce  riziko osteoporotických zlomenín. Touto jednoduchou a pre pacienta nenáročnou diagnostikou sa dajú odhaliť aj včasné štádiá rednutia kostí.

Komu hrozí osteoporóza
Veľmi významná je genetická dispozícia,  poruchy vstrebávania vápnika a vitamínu D, nádorové choroby, cukrovka liečená inzulínom, zánik menštruácie pred 45.rokom života a ďalšie.

Prevencia a liečba
Prevencia je lepšou voľbou, ale ak sa už osteoporóza vyvinula, je dôležité sa zodpovedne postaviť k problému a začať ho riešiť.
Prvou podmienkou je úprava stravy. Týka sa to najmä zvýšeného prívodu vápnika. Optimálna je kozumácia potravín, ktoré obsahujú viac kalcia. Syry, tvaroh, mlieko, jogurty, mak sú potraviny, ktoré by sme mali vo väčšej miere konzumovať. Ďalšou možnosťou pre ľudí, ktorí majú radi prírodné produkty sú preparáty, ktoré pozitívne pôsobia na hybnosť a kĺby. Z našej ponuky je to najmä Slávka jedlá Sanct Bernhard, alebo čistý kolagén v preparáte Colafit od Dacom Pharma.

Druhou podmienkou je prítomnosť vitamínu D, ktorý získavame pobytom na slnku. Slnečné žiarenie totiž aktivizuje proces vzniku vitamínu D. Neznamená to vystaviť sa slnku na niekoľko hodín, ale postupne a v malých dávkach. Ak sa bojíte slnka, konzumujte morské ryby.

Azda najviac diskutovanou podmienkou je telesný pohyb.  Fyzická záťaž  podporuje tvorbu kostí. Patrí sem aspoň polhodinová chôdza denne  a vybrané cviky. Fyzická aktivita nemá byť zameraná na ťažké a náročné cvičenie, ale také ktoré spevňuje svalstvo a podporuje rast kostnej hmoty.

Lieky proti osteoporóze  sú posledným riešením a patria do kompetencie lekárov. Sú veľmi účinné a ich užívaním dochádza k zníženiu osteoporotických zlomenín.

Ide len o to, aby každý človek venoval svojmu zdraviu patričnú pozornosť a začal svoj problém riešiť dostatočne zavčasu. Prevencia je totiž vždy lepšia ako liečba.


Autor: Daniela Hrubá

Alternatívne produkty