Křemelina

Výraz:Hľadať
Kde hľadať:
Kremelina má okrem schopnosti odvádzať z ľudského tela nežiaduce baktérie a škodliviny tiež mnoho ďalších cenných vlastností pre naše zdravie.
Kremelina
Kristýna Mlatečková