Katalóg

Vine – Vínna réva 20 ml – bachove kvapky


13.50 

Popis

Vine – Vínna réva (Vitis vinifera)

Bachova esencia 20 ml – bachove kvapky

Vine je vhodný pre ľudí, ktorí chcú dominovať nad ostatnými. Sú ctižiadostiví a majú často obrovské schopnosti alebo sú vysoko nadaní, ale tieto nepochybne existujúce schopnosti využívajú k dominancii alebo komandovaní ostatných. Vnútorne zastávajú názor, že všetko vedia lepšie než ostatní a preto ich zhadzujú. Aj keď sa nesnažia ostatných ľudí zmeniť, nedbajú na ich priania a názory. Vyžadujú a očakávajú absolútnu poslušnosť. Sú agresívni a pyšní a môžu veľmi hladovo túžiť po moci. V extrémnych prípadoch sa to prejavuje v tvrdosti, krutosti a v absolútnej miere bezcitnosti.

Dobrým príkladom sú rodičia alebo nadriadení, ktorí vládnu železnou rukou, politici, diktátori, ktorí nasadia všetky prostriedky k tomu, aby presadili svoje vlastné ciele, alebo školskí tyrani, ktorí držia ostatné deti pod agresívnym nátlakom.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Vine

– človek napriek svojej silnej osobnosti nepotrebuje dominovať nad ostatnými. Je schopný rozpoznať a oceniť dobro v ostatných ľuďoch. Veľkoryso povzbudzuje a vedie ostatných bez toho, aby ich potreboval kontrolovať a vládnuť im.

Vine v skratke:

Pomáha zvládnuť: dominanciu, silnú ctižiadosť u schopných ľudí, diktátorstvo, aroganciu, povýšenosť, panovačnosť, bezohľadnosť, sklony k tyranstvu a brutalite, extrémne vnútorné napätie
Pozitívny TP: múdre využívanie svojej sily a schopností, rozvoj prirodzenej autority, rešpektovanie individuality ostatných, pochopenie svojej úlohy v celku

    Košík