Katalóg

Tiens Tong Bao – magneto akupunktúrny prístroj


84.90 

Popis

Tiens Tong Bao – magneto akupunktúrny prístroj

Elektroakupunktúra

TONG BAO je domáci zdravotný terapeutický prístroj založený na teórii tradičnej čínskej medicíny o spojených paralelných dráhach energie v tele . Prístroj bol vyvinutý modernou hi–technológiou stáleho magnetického efektu, impulzného efektu, piezoelektrického efektu a preneseného efektu, prostredníctvom navádzania elektromagnetickej energie do relevantných kanálov a dráh energie ľudského tela za účelom dosiahnutia efektu posilnenia celého tela. Teória prepojených paralelných dráh energie, akupunktúra a moxa-terapia (originálna tradičná čínska liečebná metóda založená na prehrievaní akupunktúrnych bodov) sú neoceniteľným pokladom tradičnej čínskej kultúry a neoddeliteľnou časťou tradičnej čínskej medicíny.

Rovnako ako tradičné čínske bylinky či Quigong (terapia prostredníctvom dychových cvičení za účelom rozprúdiť obeh vitálnej energie v tele) sú všeobecne využívané v klinickej liečbe po viac ako tisíc rokov. V dávnych časoch pred rozvojom medicíny, naši predkovia začali využívať malé strieborné ihly, Moxa paličky a Moxa rolku a aplikovali ich na špecifické akupunktúrne body na liečbu určitých ochorení ľudského tela a úľavu od rôznych bolestí. Na základe toho sa rozvinula teória tradičnej čínskej medicíny o dráhach energie v tele a o akupunktúrnych bodoch prispievajúca vo veľkej miere k smerovaniu rozvoja zdravotnej starostlivosti o ľudské telo. Odvtedy sa akupunktúra a moxa-terapia rozšírili do rôznych častí sveta a sú uznávané zdravotníckymi organizáciami a širokou verejnosťou v mnohých krajinách.

Tong Bao je prevratom v oblasti prepojených paralelných dráh energie, kanálových bodov, akupunktúry a rovnako i v iných oblastiach; jeho koncepcia stavia na pokračovaní v tradičnej terapii, využívaním kombinácie modernej tradičnej čínskej medicíny a západnej medicíny, cez dôsledný program výskumu.Úspešný vývoj prístroja Tong Bao priniesol nové spôsoby vykonávania akupunktúrnej terapie. Tento prístroj nielen zahŕňa tradičnú akupunktúrna terapiu, ale je vyhovujúcejší v praxi, jednoduchšie sa obsluhuje, je efektívnejší v akcii a navyše nezasahuje do vnútra ľudského tela. Všetky operácie prebiehajú kompletne mimo ľudského tela prostredníctvom bezpečnej fyzickej energie, bez napojenia na elektrickú energiu, čiže ponúka širší rozsah použitia bez zbytočných káblov a bez akýchkoľvek vedľajších efektov. Prístroj je kryštálom organickej integrácie modernej vedy a tradičnej čínskej medicíny.

Štruktúra a zásady používania:

1. Konštrukčné zložky

Elektromagnetický prístroj na stimuláciu akupunktúrnych bodov Tong Bao je rozumne navrhnutý, s novými a jedinečnými zložkami. Celý prístroj je založený na celkovej mechanickej sile generovanej tým, že používateľ pôsobí tlakom na spínač, čím vzniká okamžitý impulz energie. Takto vzniká efekt dosiahnutia a vzbudenia kanálových bodov, čím sa otvárajú dráhy a kolaterály, posilňuje sa vitálna energia a podporuje obeh krvi v tele, a zároveň sa zabezpečuje bezpečné, efektívne a stabilné fungovanie prístroja a jeho zložiek. Terapeutická hlavica sa môže nastavovať do akéhokoľvek uhla až do 90° stupňov s prístrojom podľa potreby aplikácie na rozličné časti celého tela. Po doplnení nadstavca s kryštálovou masážnou hlavicou je prístroj vhodný na magnetickú a kryštálovú skrášľovaciu masáž. Hlavica sa jednoducho nasadzuje a skladá.

2. Zásady používania

Tong Bao –Prístroj na stimuláciu akupunktúrnych bodov je vyvinutý ako výdobytok najmodernejších vedeckých výskumných poznatkov v biomedicíne a integrovanej elektronike, kombinuje stále magnety a teórie impulzu. Vo vnútri prístroja je umiestnený stály magnet vhodný na regulovanie chorobných stavov – magnetické pole generované magnetom sa zbieha do terapeutickej hlavice a takto sa vytvára vysoko prenikavé efektívne energetické pole. Keď sa terapeutická hlavica aplikuje na príslušné dráhové body, vysoko účinné energetické pole preniká pokožkou a pôsobí na špecifické body rozložené na energetických dráhach. Pomocou mechanického stláčania bodov, trenia, otvárania energetických dráh a kanálov Tong Bao posilňuje vitálnu energiu a podporuje obeh krvi v tele. Trením dráhových bodov alebo ohniska, pretínaním magnetických čiar, sa zlepšuje bio-elektrina a bio-magnetizmus postihnutej oblasti, napráva sa mikro-cirkulácia, urýchľuje proces obnovy poškodených tkanív a buniek. Stlačením kladky vo vnútri prístroja sa integruje energia, čiže keď užívateľ stláča spínač, energetický impulz vzniká okamžite, je vedený do tela cez terapeutickú hlavicu a prenášaný do energetických dráh cez dráhové body. Následne sa dostáva do vnútorných orgánov cez dráhy a kanáliky energie. Využitím statického vysokého napätia, prístroj otvára dráhy veľmi rýchlo, vypudzuje zdroj všetkých ochorení vitálnej energie a blokovania krvi, tak, aby mohlo ľudské telo dosiahnuť ideálny zdravotný stav „fungovania vitálnej energie a krvného obehu vo vzájomnej harmónii“. Vďaka jedinečne zloženému stálemu magnetu terapeutickej hlavice, prístroj dokáže odblokovať kanály upchaté rôznymi chorobami.

Spôsob použitia

Zvoľte akupunktúrny bod na základe teórie energetických dráh v tele podľa aktuálneho stavu tela, prípadne môžete zvoliť bod tlakovej bolesti (spúšťací bod).
Prístroj držte v ruke, po umiestení terapeutickej hlavice na vybraný dráhový bod vyvíjajte tlak na bod, trecia terapia po 1-3 minúty.
Terapia stláčania akupunktúrnych bodov: intenzita stláčania bodov má byť regulovaná podľa toho, akú intenzitu dokáže pacient zniesť. V prípade výskytu „8 pocitov“ (tŕpnutie, štípanie, chlad, plnosť, ťažkosť, znecitlivenie, bolesť, horúčava) ide o prirodzený príznak „Príchod vitálnej energie“, dávajte však pozor, aby ste nepoškodili pokožku. Na stláčanie každého bodu sa odporúča 3-5 sekúnd. Po stlačení každého bodu, aplikujte terapiu trením.
Terapia trenia: Terapeutická hlavica sa má umiestniť na dráhový bod, následne vyviňte tlak, ktorý je pre pacienta znesiteľný, a trite krúživým pohybom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Ak sa vyskytne spomínaných „8 pocitov“, ide o prirodzený fenomén Príchod vitálnej energie. Každé trenie má trvať 5 – 10 sekúnd. Trenie môže byť nasledované terapiou stláčania bodov. Po striedavom stláčaní bodov a trení po dobu 1 – 3 minúty, môže byť úspešne nasadená terapia statických impulzov.
Terapia statických impulzov: po vykonaní stláčacej terapie a terapie trenia po dobu 1 – 3 minúty, stlačte spínač statického impulzu a aplikujte statické impulzy 2 – 4 krát na každý dráhový bod. Terapeutická hlavica sa má jemne dotýkať daného stimulovaného bodu. Pri výboji sa môže vyskytnúť bolesť prípadne podráždenie pokožky, čo patrí k normálnym príznakom.
Terapeutická hlavica môže byť použitá na kĺzavú masáž pozdĺž energetických dráh a kanálov.
Počas jednej terapie je odporúčané vybrať si 1 – 4 kanálové body. Aplikovanie 1- 3 krát denne. V prípade potreby, 2 prístroje Tong Bao môžu byť použité na terapiu na oboch stranách bodov (použite obe ruky súčasne).

Oblasť použitia

Prístroj je vhodný na liečbu upchatých energetických dráh a kanálov, ktoré spôsobuje únava alebo rôzne iné ochorenia. Upozornenie

Pri použití prístroja by malo byť tep srdca uvoľnený a v pokoji, nie rozrušený a zrýchlený.
Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie, aby ste sa oboznámili so spôsobom a zásadami použitia.
Je zakázané používať tento produkt v oblasti očí, vnútornej oblasti očí, nosa, konečníka, pohlavných orgánov, ako i otvorených rán na pokožke.
Na povrchu prístroje je silné magnetické pole, nepokladajte žiadne cenné predmety do magnetického pola v blízkosti prístroja, aby sa zabránilo ich magnetizácii.
Poškodenie alebo neautorizovaná manipulácia s prístrojom prístroja môže viesť k porušeniu správneho fungovania prístroja.

POZOR! Prístroj nie je vhodný na použitie pre tehotné ženy, pacientov so srdcovým stimulátorom ani s inzulínovým dávkovačom!!!

Údržba

1. Na čistenie prístroja použite jemnú a suchú látku alebo navlhčenú utierku na jemné utretie. Nie je dovolené umývať prístroj v tekutých čističoch alebo umývať vo vode. Prístroj môže byť použitý iba keď je suchý.2. Prístroj nemá byť vystavovaný otrasom, vode, vlhkosti a tiež sa nemá umiesťovať blízko pri zdroji tepla.Hlavné technické parametre: Prevádzkové napätie: > 50V Magnetická indukcia: 300MT ~ 420MT Životnosť produktu: životnosť impulznej aplikácie približne 10,000 krát / ks, účinné obdobie magnetického lúča približne 10 rokov.

Informácie o záručnom servise kvality

1. Záručný list kvality musí byť vyplnený pri kúpe produktu.2. Uchovávajte záručný list kvality a doklad o kúpe produktu.3. Záručný servis kvality bude poskytnutý len v prípade, že prístroj je používaný podľa pokynov a za normálnych okolností. Záväzok záručného servisu nie je platný v nasledovných prípadoch: Vypršanie záručnej doby; Strata záručného listu alebo dokladu o kúpe produktu, s výnimkou prípadu, keď môže byť predložený postačujúci dôkaz o tom že produkt je ešte v záručnej dobe; Záručný list alebo doklad o kúpe produktu nie je v zhode s daným produktom alebo nie je dostatočne vyplnený; Závada alebo poškodenie bolo spôsobené nevhodným používaním v rozpore s inštrukciami na používanie; Závada alebo poškodenie bolo spôsobené neautorizovaným manipulovaním s telom prístroja alebo jeho príslušenstvo nie je v záručnej dobe, ktorá musí byť predĺžená.4. Záručná doba kvality pre hlavné telo prístroja je jeden rok, počínajúc dňom zakúpenia produktu.5. V prípade vypršania záručnej doby, pri oprave prístroja sa účtuje len za materiál na opravu podľa aktuálnych okolností.

    Košík