Chicory – čakanka – bachove kvapky


13.50 

Popis

Chicory – Čakanka obecná (Cichorium intybus)

Bachova kvetová esencia 20 ml

Chicory potrebujú ľudia, ktorí vo veľkej miere ovládajú druhých a svojimi starosťami o iných egocentricky manipulujú. Vyznačujú sa silnou vôľou a od ostatných očakávajú, že sa podriadia jeho vlastným hodnotám, čo sa môže prejaviť v kritike, zastarávaní sa (miešaní sa do života iným), výčitkách a námietkach. To býva, keď očakávajú prislúchajúcu protislužbu.

Osamelosť považujú za nepríjemnú. Neustálu pozornosť a neustálu službu považujú za samozrejmosť. Typickými sú majetnícky dominujúce matky/otcovia, ktorí držia „na uzde“ svoje už dospelé deti. Aj keď sú vnútorne silní, môže u nich dôjsť k sebaľútosti a ľahko sa dokážu uraziť. Títo ľudia sú taktiež často „ukecaní“, majú strnulé názory, chuť na hádky a vzájomné diskusie.

Chicory je vhodné i pre deti, ktoré si vyžadujú neustálu pozornosť.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Chicory

ľudia sú schopní nezištne sa starať o druhých a darovať im skutočnú materinskú lásku. Dávajú, bez toho, aby za to čokoľvek očakávali. S ich pocitom naplnenia a sebaistoty už nie je potrebné hľadať potvrdenie u druhých, že si lásku zaslúžia.

Chicory v skratke:

Pomáha zvládnuť: privlastňovanie, prehnanú ochranu a starostlivosť o iných, vynucovanie si lásky, majetnícke sklony, manipulovanie, sebaľútosť, sebeckosť, panovačnosť
Pozitívny TP: nezištná láska a oddanosť, prívetivosť a jemnocit, zdravý odstup, rovnováha medzi dávaním a braním, schopnosť milovať bez podmienok

    Košík