Chestnut Bud – bachove kvapky


13.50 

Popis

Chestnut Bud – Púčik pagaštana konského (Aesculus hippocastanum)

Bachove kvapky

Chestnut Bud je vhodný pre ľudí, ktorí sa nepoučia zo skúsenosti, čím nejaký pokrok v živote nie je možný. Opakujú stále tie isté chyby, napríklad vyhľadávajú znova a znova nesprávnych partnerov alebo pokračujú v nevhodnom zamestnaní. Namiesto toho, aby chyby spracovali a poučili sa z nich, snažia sa na zlé skúsenosti jednoducho zabudnúť. Preto nemajú ani žiadne základy, podľa ktorých by prijímali budúce rozhodnutia. Možno že sa u nich vyskytujú aj opakujúce sa ochorenia. Nikdy si však nekladú otázku prečo a preto sa ani nemôžu zaoberať ich príčinami.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Chestnut Bud:

Dr. Bach napísal: „Tento kvet nám pomôže využiť každodenné skúsenosti a vidieť seba a svoje chyby tak, ako keď ich robia iní.“ Človek objektívne pozoruje svoje chyby a učí sa z každej skúsenosti. Tým získava poznanie a múdrosť, ako sa v živote pohybovať dopredu. Je mentálne aktívny, v stave učiť sa pozorovaniu ostatných.

Chestnut Bud v skratke:

Pomáha zvládnuť: nedostatočnú koncentráciu a pozornosť, neschopnosť poučiť sa zo skúseností, opakovanie rovnakých chýb, roztržitosť, pomalé chápanie, blokády v učení, zlú koordináciu vnútorného myšlienkového sveta a materiálnej reality
Pozitívny TP: dobrá schopnosť učiť sa, koncentrácia, duševná sviežosť, žitie v prítomnom okamihu, pochopenie a opustenie starých vzorcov myslenia, správne spracovanie skúseností – poučenie

    Košík