Cherry Plum – bachove kvapky


13.50 

Popis

Cherry Plum – Slivka višňoplodá (Prunus cerasifera)

Bachove kvapky 20ml

Cherry Plum je pre ľudí, ktorí majú strach, že stratia kontrolu nad svojim chovaním. Môže u nich nastať pocit, akoby stáli pred nervovým zrútením. Prevláda u nich zúfalstvo a aj strach zo straty rozumu.

Cherry Plum je účinná, keď títo ľudia cítia, že stoja krátko pred „výbuchom“. K tomu sa pridá ešte aj strach z nekontrolovateľných impulzov. Skutočne môže dôjsť k neobyčajne zraňujúcim urážkam a hysterickému chovaniu voči priateľom i členom rodiny, ktoré vygradujú až k výbuchu zúrivosti.

Pozitívny transformačný potenciál (TP) Cherry Plum

je vidieť u ľudí ako vďaka svojmu vnútornému pokoju a miernosti jednajú a konajú racionálne.

Cherry Plum v skratke:

Pomáha zvládnuť: silne negatívne stavy, strach zo straty rozumu a sebakontroly, skrytú agresivitu, extrémne vnútorné napätie, neovládateľné výbuchy hnevu, potláčanie duchovného vývoja
Pozitívny TP: sebakontrola, vnútorný pokoj, otvorenosť, miernosť, spontánnosť, napojenie na svoje duchovné zdroje, spoznanie svojej životnej úlohy

    Košík